Contact

Adres: Eikenhorstlaan 16
Postcode: 2245 BC Wassenaar
Telefoon: 070 514 5790 lees meer »

Over mij

Ik ben Gladys Bonta-Wetzel. Ik ben een logopedist met ruim 33 jaar ervaring. Na mijn afstuderen in 1981 aan de Hogeschool in Amsterdam .... lees meer »

Sociale media

Volg de laatste nieuws van mijn praktijk middels de sociale media.

Logo Logopediepraktijk Gladys Bonta-Wetzel
Meer dan 40 jaar ervaring als logopedist
Lid van De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens geregistreerd in de Kwaliteitsregister Paramedici.

Werkwijze Logopedie

Algemeen

Uw klacht(en) worden geïnventariseerd door middel van een vraaggesprek, observatie en/of onderzoek. Er wordt een audio-opname gemaakt van uw spraak, taal, ademhaling n.a.v. het vertellen bij een ‘logische reeks’. Vervolgens wordt er besproken hoe de behandeling gaat verlopen. Hierna worden de doelen gesteld en u krijgt een werkschrift mee met relevante informatie en oefenstof.

Gespecificeerd

Dylexie

  Jonge kinderen:
 • intensieve auditieve training met o.a. ‘Audiolog’
 • werken met klanken/letters/cijfers (ook schrijven)
 • analyse en synthese van woorden
 • leren rijmen
  oudere kinderen:
 • Grafemen goed leren lezen en schrijven
 • Korte klanken, lange klanken, tweeklanken, medeklinkers heel goed leren benoemen en onderscheiden
 • Controle ‘spellingregels’ m.b.v. het PI-dictee.
 • Indien de spellingregels onvoldoende beheerst worden, doornemen van al deze spellingregels en trainen via de Bloonmethode en de Retentiemethode.
 • Lezen met A-4 blaadjes van alle korte klanken, lange klanken, tweeklanken, medeklinkers door elkaar heen.
 • Dan lezen van woorden, zinnen.
 • Begrijpend lezen bevorderen via ‘Nieuwsbegrip’. Eerst niveau AA vanaf groep 5.
 • Later niveau A en B in hogere groepen en oefenen met verhaaltjes-/redactiesommen maken en oefenen met informatieverwerking/het maken van tabellen en grafieken.

Voor uitgebreide werkwijze: lees verder bij Dyslexie

Stotteren

  Bij jonge en oudere kinderen:
 • Bewust worden van je eigen spraak
 • Duidelijker articuleren
 • Het aanleren van een lager spreektempo
 • Maak geen te lange zinnen op één adem; praat niet op de ‘restadem’
 • Letten op juiste zit- en stahouding als je praat
 • Praten met een lage buik-/flankademhaling i.p.v. met een hoge en soms hoorbare ademhaling
 • Korte, overzichtelijke zinnen maken (5 – 6 woorden)
 • Letten op de pragmatiek van je vertellen. Gebruik de 5 W’s: ‘Wie, Waar, Wanneer, Wat en Waarom’

Voor uitgebreide werkwijze: lees verder bij Stotteren

Taalontwikkeling

  Bij jonge en oudere kinderen:
 • Uitbreiding woordenschat, zinsbouwopbouw aanleren, voor zowel verbetering van taalproductie als taalbegrip.
 • Verbetering schriftelijke taalvaardigheid d.m.v. grammaticale verbetering van de taal o.a. door het aanleren van goed gebruik van de sterke werkwoorden en ook correct gebruik van de spellingsregels.
 • Zowel mondeling als schriftelijk beter gestructureerd leren vertellen/schrijven m.b.v. de 5 W’s: Wie, Waar, Wanneer, Wat en Waarom.

Voor uitgebreide werkwijze: lees verder bij Taal

Spraakontwikkeling

 • M.b.v. ‘Audiolog’ controleren of een kind kleine verschillen van geluiden wel goed hoort en of het kind de foute en goede klank kan onderscheiden.
 • Zo ja, auditieve vaardigheden verbeteren op veel verschillende manieren.
 • Drie – vier voorgezegde woorden in precies dezelfde volgorde na laten zeggen.
 • Voorgezegde zinnen van 4 – 7/8 woorden laten nazeggen en laten neerleggen m.b.v. blokjes/lucifers/doppinda’s. Voor elk woord (of het nu een kort of een lang woord is) een blokje/lucifer of doppinda neerleggen.
 • Auditief geheugen versterken m.b.v. nazeggen van cijferreeksen
 • De goede klank(en) aanleren. Eerst op woordniveau, dan op zinsniveau. Bij het vertellen n.a.v. een ‘logische reeks’ en dan automatiseren in de spontane spraak, hardop lezen en navertellen van het gelezene in je eigen woorden.

Uitgebreide werkwijze voor ‘Moeilijk ademen’ en ‘Verkeerd slikken’ en ‘Heesheid’: lees verder bij deze onderwerp.

Deel deze pagina

Interessante informatie gevonden? Deel dan deze pagina op de sociale media en vertel het door.

Bel direct
070 514 5790
Heeft u direct behoefte aan een adviesgesprek? Laat uw telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk terug.