Contact

Adres: Eikenhorstlaan 16
Postcode: 2245 BC Wassenaar
Telefoon: 070 514 5790 lees meer »

Over mij

Ik ben Gladys Bonta-Wetzel. Ik ben een logopedist met ruim 33 jaar ervaring. Na mijn afstuderen in 1981 aan de Hogeschool in Amsterdam .... lees meer »

Sociale media

Volg de laatste nieuws van mijn praktijk middels de sociale media.

Logo Logopediepraktijk Gladys Bonta-Wetzel
Meer dan 40 jaar ervaring als logopedist
Lid van De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens geregistreerd in de Kwaliteitsregister Paramedici.

Stotteren verhelpen

Stotteren is te verhelpen. Hoe snel het te verhelpen is hangt af van het onderzoek dat de logopedist/stottertherapeut doet naar het stotteren. Hoe heeft het stotteren zich ontwikkeld en in welke fase is het stotteren? Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan?

Logopedie & Stottertherapie

Bij het opstellen van het behandelprogramma zal er rekening mee worden gehouden in welke fase het stotteren zich ontwikkeld heeft. Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin altijd bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

Bij jongeren of volwassenen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, doet de logopedist/stottertherapeut eerst uitgebreid onderzoek. Hierbij wordt het stotteren in kaart gebracht: Het hoorbare en zichtbare stottergedrag, uitlokkende en/of in stand houdende factoren. Ook wordt er gekeken naar de manier, waarop de persoon omgaat met het onvloeiende spreken en hoe de directe omgeving reageert op het stotteren. Naar aanleiding van het onderzoek zal de logopedist/stottertherapeut in samenspraak met de cliënt een plan van aanpak opstellen. Het gaat er dan om, de vaardigheden te veranderen of te verbeteren, zodat het spreken vloeiender verloopt. Dit kan door bijvoorbeeld de spraakmotoriek te oefenen, maar ook door specifieke spreektechnieken te oefenen of aanpak van de beleving van het stotteren.

Stotteren-Tips!

 • Bewust worden van je eigen spraak
 • Duidelijker articuleren
 • Praten met een lage buik-/flankademhaling i.p.v. met een hoge en soms hoorbare ademhaling
 • Let op een juiste zit- en stahouding als je praat
 • Maak niet te lange zinnen op één adem; praat niet op de ‘restadem’.
 • Maak korte, overzichtelijke zinnen (5 – 6 woorden)
 • Benadruk belangrijke woorden
 • Wees niet bang om ‘pauzes’ in te lassen
 • Praten moet ‘zingen’ zijn: praat met gezellige intonatie
 • Het aanleren van een lager spreektempo
 • Het spreektempo van ouders moet ook vertraagd worden
 • Ouders moeten zich ook vaker positief uiten naar het kind toe
 • Let op de pragmatiek van je vertellen. Breng structuur aan in je verhaal. Gebruik de 5 W’s:
 • “Wie, Waar, Wanneer, Wat en Waarom”
  Ook zijn de emotionele aspecten van het stotteren belangrijk.
 • De onrust
 • Het vermijdingsgedrag
 • Het negatieve zelfbeeld
 • Schaamte
 • Ontkenning

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie. Inlichtingen bij het Stotter Informatie Centrum, Telefoon: 030 233 3336.

stotteren verhelpen

Deel deze pagina

Interessante informatie gevonden? Deel dan deze pagina op de sociale media en vertel het door.

Bel direct
070 514 5790
Heeft u direct behoefte aan een adviesgesprek? Laat uw telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk terug.