Contact

Adres: Eikenhorstlaan 16
Postcode: 2245 BC Wassenaar
Telefoon: 070 514 5790 lees meer »

Over mij

Ik ben Gladys Bonta-Wetzel. Ik ben een logopedist met ruim 33 jaar ervaring. Na mijn afstuderen in 1981 aan de Hogeschool in Amsterdam .... lees meer »

Sociale media

Volg de laatste nieuws van mijn praktijk middels de sociale media.

Logo Logopediepraktijk Gladys Bonta-Wetzel
Meer dan 40 jaar ervaring als logopedist
Lid van De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens geregistreerd in de Kwaliteitsregister Paramedici.

Spraak en Taalproblemen

  Wanneer er problemen zijn met de spraakontwikkeling
 • Sommige kinderen blijven achter in de ontwikkeling van de spraak. Bijvoorbeeld wanneer ze één of meerdere spraakklanken verkeerd uitspreken op een leeftijd, dat een juiste uitspraak hiervan verwacht worden.
 • Er is sprake van Slissen/lispelen. De tong komt te ver naar voren tegen of tussen de tanden bij de /s/, /z/, /t/, /d/, /n/, /l/.
 • Er is sprake van onduidelijke articulatie. Alle klanken gaan goed, maar toch is het kind slecht verstaanbaar, spreekt binnensmonds of schuift woorden in elkaar.

Moeite met het uitspreken van klanken

Het kan zijn dat het kind een klank altijd vervangt (“het” i.p.v. “hek” en “tip” i.p.v. “kip”). Daarnaast komt voor dat een een kind bijvoorbeeld de /k/ in “hek” niet, maar in “kip” wel kan zeggen. Ook kan een kind klanken weglaten (“fies” i.p.v. “fiets”) of verplaatsen in een woord (“dorp” i.p.v. “drop”).

Oorzaken van problemen met de spraak

Vaak is er geen oorzaak aan te wijzen, maar mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld slappe mondspieren, problemen met het gehoor of de luisterhouding. Wanneer een kind problemen met het gehoor heeft, kan het bepaalde klanken niet goed horen en dus ook niet goed aanleren. Als het kind slappe mondspieren heeft kan het de klanken niet goed maken.

Gevolgen van problemen met de spraak

Het kind wordt niet verstaan en kan zich daardoor buitengesloten voelen, zich terugtrekken of boos worden of clownesk gedrag vertonen. Soms verstaan dan ouders, broertjes of zusjes het kind wel, maar hebben anderen daar meer moeite mee.

Er kunnen problemen ontstaan in het mondgebied. Als een kind een klank op een verkeerde manier maakt, bijv. door de tong tegen of tussen de tanden te duwen, kan dat gevolgen hebben voor bijv. de stand van het gebit. Wanneer de uitspraakproblemen blijven bestaan kunnen er in de toekomst lees- en schrijfproblemen ontstaan.

Wat te doen wanneer u zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling van uw kind?

Wanneer u zich zorgen maakt over de spraak van uw kind, kunt u contact opnemen met een logopedist.

Wat kunt u als ouders doen?

 • Spreek zelf duidelijk en rustig. Het kind hoort dan telkens het goede voorbeeld van de klank.
 • Moedig uw kind aan om te praten. Corrigeer het kind niet op een negatieve manier.
 • Als het een fout maakt, herhaal de zin dan correct. Bijvoorbeeld het kind: “Die soorsteen staat suin”.
 • Ouder zegt dan: “Ja, die schoorsteen staat schuin”.
 • Laat uw kind niet een klank zeggen, die het niet zeggen kan.
 • Bedenk dat uw kind in de eerste plaats graag zijn verhaal kwijt wil aan u. Of dat nu correct is of niet.
 • Hij/zij wil graag iets vertellen. Teveel aandacht in de spontane spraak op de spraakproblemen heeft een negatieve invloed op het kind.

Moeite met communiceren

Communicatie is veel meer dan praten alleen. Met je lichaamstaal verklap je soms meer dan woorden kunnen uitdrukken. En je stemgebruik, je intonatie is ook heel belangrijk. Volgens Robert Birdwistle is communicatie: 55% lichaamstaal, 38% stemgebruik/intonatie, 7% de woorden die je gebruikt. Goed communiceren, kun je leren! Waarom is goede communicatie zo ontzettend belangrijk?

Wij kunnen alleen contact met elkaar hebben door communicatie. Door communicatie is het mogelijk dat we samenleven. Door communicatie kunnen we gesprekken hebben, overleggen en beslissingen nemen. Een communicatieprobleem is zo maar ontstaan.

Hoe vaak denken we niet: ‘ Ik ben toch duidelijk geweest over hoe ik het zie en hoe ik erover denk. Mijn mening is meegenomen in het gezamenlijke besluit en we waren het erover eens hoe het zou worden uitgevoerd. En toch wordt er nu iets anders besloten’. Frustraties komen naar boven: ‘Hebben ze dan niet goed geluisterd?’

U kunt wel iets zeggen, maar weet de ander dan ook wat u bedoelt? U kunt wel zeggen dat u het met elkaar eens bent, maar hoe kunt u dat zo zeker weten? Hebt u niet een heel ander beeld in uw hoofd dan de ander heeft? Zo ziet u dat een communicatieprobleem heel gemakkelijk kan ontstaan.

Het belang van het erkennen van een communicatieprobleem.

Het is erg belangrijk dat communicatieproblemen aan de orde gesteld worden. Als dit niet gebeurt, zullen negatieve gevoelens, zoals frustraties, opgekropt worden. Deze negatieve gevoelens zullen niet bevorderlijk werken voor de rest van de communicatie. Misschien als het zelfs zover komen dat op een gegeven moment de bom ontploft. Door problemen tijdig op te lossen, kunt u een hoop narigheid voorkomen.

Het is moeilijk om te erkennen dat de communicatie niet zo goed verloopt. Maar als het niet erkend wordt, kan er ook niets aan worden gedaan. En als er niets aan wordt gedaan, wordt het probleem erger. En als het probleem te groot wordt, kan het gaan exploderen. Het is dus goed om (vroegtijdig) te erkennen dat er een probleem is! Maar wat kun je doen in een dergelijk situatie?

U en de ander

Zou het niet fijn zijn als de ander verandert als je in een conflictsituatie zit? ‘De ander zit fout, niet ik!’ en ‘De ander moet het probleem maar oplossen, hij heeft het ook veroorzaakt!’, dit zijn gedachten die bij ons kunnen opkomen. Hoe verleidelijk is het niet om eerst aar de ander te kijken?!

Toch is het een kunst om u eerst te richten op uzelf. Het is goed om los van de ander te komen en eerlijk en oprecht naar uw eigen handelen te kijken. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

 • Wat gebeurde er?
 • Hoe hebt u gehandeld?
 • Wat waren uw gevoelens?
 • Welke gedachten u hebt?

Uw antwoorden op deze vragen kunnen u meer inzicht geven hoe u zelf in de situatie staat. Bent u bereid om naar uzelf te kijken? Naar uw aandeel in het communicatieprobleem? M.a.w. moedig uzelf aan om deze stap te maken en bij uzelf te beginnen.

  Belangrijk bij goed communiceren is:
 • Beter je boodschap op de ander(en) overbrengen. Denk aan de 5 W’s: /Wie/, /Waar/, /Wanneer/, /Wat/, /Waarom/.
 • Benadruk belangrijke woorden
 • Wees niet bang voor pauzes!
 • Je gesprek goed structureren en overzicht houden
 • Een beter contact met de ander voor elkaar krijgen
 • Goed luisteren naar wat de ander nu eigenlijk echt zegt
 • Alle gedrag is communicatie. Niet-communiceren bestaat niet. De non-verbale communicatie en toon bepalen hoe onze gesprekspartner onze woorden interpreteert.
 • Voor effectieve communicatie is bewustwording van het effect van het eigen gedrag op de ander en andersom essentieel.
 • Voor effectieve communicatie is bewustwording van de rol die gevoelens spelen in de intermenselijke communicatie belangrijk.
spraak en taalproblemen

Deel deze pagina

Interessante informatie gevonden? Deel dan deze pagina op de sociale media en vertel het door.

Bel direct
070 514 5790
Heeft u direct behoefte aan een adviesgesprek? Laat uw telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk terug.