Contact

Adres: Eikenhorstlaan 16
Postcode: 2245 BC Wassenaar
Telefoon: 070 514 5790 lees meer »

Over mij

Ik ben Gladys Bonta-Wetzel. Ik ben een logopedist met ruim 33 jaar ervaring. Na mijn afstuderen in 1981 aan de Hogeschool in Amsterdam .... lees meer »

Sociale media

Volg de laatste nieuws van mijn praktijk middels de sociale media.

Logo Logopediepraktijk Gladys Bonta-Wetzel
Meer dan 40 jaar ervaring als logopedist
Lid van De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens geregistreerd in de Kwaliteitsregister Paramedici.

Dyslexie Behandeling

Dyslexiebehandeling bij jonge kinderen:

 • voorschotbenadering kleuters van 5 jaar met risicofactoren voor de komende leesontwikkeling.
 • Intensieve training auditief geheugen m.b.v. o.a. ‘Audiolog’; 3-4 voorgezegde woorden nazeggen in precies dezelfde volgorde; voorgezegde zinnen nazeggen en met blokjes woord voor woord laten neerleggen en dan nog eens de voorgezegde zin laten herhalen, terwijl de blokjes worden aangeraakt.
 • Interactief voorlezen (woordenschat uitbreiden, taalbegrip stimuleren en luisterhouding, concentratie verbeteren.
 • Activiteiten rond letters, bijv. grote letters overschrijven
 • Letters van je naam leren schrijven en je hele naam
 • Identificatie van fonemen/letters
 • Manipulatie van fonemen/letters
 • Klank/tekenkoppeling aanleren
 • Creatief schrijven, invented spelling
 • Analyseren van woorden in klanken (het kind zegt een woord na en daarna de losse klanken)
 • Synthese op lettergreepniveau. Lettergrepen worden hardop voorgelezen. Na elke lettergreep een korte pauze laten vallen. Het kind noemt het bedoelde woord.
 • Synthese op klankniveau. De klanken worden hardop voorgelezen, met na elke klank een pauze. Het kind zegt de klanken na en plakt ze daarna aan elkaar.

Dyslexiebehandeling bij oudere kinderen:

 • Duidelijke articulatie van alle klanken. Stemloze en stemhebbende klanken goed uitspreken (s/z, p/b, t/d, f/v) en in de spontane spraak.
 • Goed uitstempelen van woorden met meer dan 2 klankgroepen/lettergrepen.
 • Duidelijk articuleren vertraagt het spreektempo op een positieve wijze en helpt om niet ‘weg te vliegen’ in asscociaties.
 • De pragmatiek van het vertellen m.b.v. de 5 W’s (Wie, Waar, Wanneer, Wat en Waarom) gestructureerder en overzichtelijker maken.
 • Gebruik van korte, overzichtelijke zinnen (5 – 6 woorden).
 • Via ‘Spelling in de lift’ en ‘Spelling in beeld’ met gekleurde uitlegkaarten alle (moeilijke) spellingsregels herhalen via de ‘Bloonmethode’ en de ‘Retentiemethode’.
 • Controle van de spellingsregels via het PI-dictee.
 • Via ‘Nieuwsbegrip’ het begrijpend lezen stimuleren (= met meer nadruk lezen op belangrijke woorden en meer pauzes inlassen in een zin) en ook beter leren samenvatten van het gelezene.
 • Betere ademhalingstechniek (= de lage buik-/flankademhaling) aanleren bij zowel het lezen als het spreken.
 • Betere ademhalingstechniek en een goede zit- en stahouding is ook belangrijk voor een goede bloeddoorstroming naar je hersenen. Dit verhoogt je concentratie/je focus te versterken.
behandelen van dyslexie

Deel deze pagina

Interessante informatie gevonden? Deel dan deze pagina op de sociale media en vertel het door.

Bel direct
070 514 5790
Heeft u direct behoefte aan een adviesgesprek? Laat uw telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk terug.